HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Marijana Schneider

Zvanje prof. povijesti umjetnosti
Znanstveni stupanj dr. humanističkih znanosti
Stručno zvanje znanstvena savjetnica (u mirovini), vanjska suradnica Instituta povijesti umjetnosti,
Polje djelovanja likovna umjetnost
Uže polje djelovanja slikarstvo 19. stoljeća, slike, grafike i skulpture crkvene umjetnosti
Ustanove Etnografski muzej Zagreb,
Hrvatski povijesni muzej
Marijana Schneider rođena je u Zagrebu 1923. Osnovnu školu i realnu gimnaziju pohađala je u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala povijest umjetnosti i kulture s arheologijom te opću i nacionalnu povijest. Nakon studija dvije je godine radila u Jadran-filmu, jednu godinu u Etnografskome muzeju Zagreb, a od 1951. do 1983. u Povijesnome muzeju u Zagrebu, (danas Hrvatskom povijesnome muzeju) gdje je vodila Zbirku slika, grafike i skulpture crkvene umjetnosti. Tijekom tridesetogodišnjega rada uu HPM-u na osnovi znanstvene obrade teme i materijala pripremila je i postavila više od trideset izložaba povijesnoga, kulturnopovijesnoga i umjetničkog sadržaja među kojima "Siget u umjetnosti", 1966., "Iz kulturnog i društvenog života Ilirskog preporoda", 1967., "Vedute 19. stoljeća u grafici," 1968. "Historijsko slikarstvo u Hrvatskoj", 1969., "Narodne nošnje u slikarstvu i grafici 19. stoljeća", 1971., "Slikar Ivan Zasche" (1825.-1983.) i mnoge druge.
Godine 1969. postala je vanjska suradnica Instituta za povijest umjetnosti. Suradnica je Bibliografskog leksikona Leksikografskog zavoda. Doktorirala je 1974. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom Slikar Ivan Zasche i njegovo djelo. Često je s referatima sudjelovala u radu znastvenih simpozija i skupova.
U proteklih tridesetak godina objavila je približno 150 naslova knjiga, rasprava, studija, članaka, vodiča i prikaza, usmjerivši svoju pozornost na istraživanje likovne umjetnosti i kulture u Hrvatskoj. Surađivala je u brojnim stručnim časopisima i publikacijama. Za svoj rad nagrađena je Nagradom Hrvatskog muzejskog društva za životno djelo "Pavao Ritter Vitezović" i Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 19. veljače 2003. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Meni nije žao što sam se ja morala baviti i s kamenim spomenicima i oružjem i ovim i onim, čovjek uvijek nešto nauči. Zapravo mi je žao utoliko što sam tek zadnjih 15 godina svoga staža bila specijalizirana. Možda da su onda bili kompjutori, te bi moje ceduljice što sam ja pisala i slagala u kuvertice možda bile pristupačnije. I danas ih listam, tko bi ih sad sredio. Opet mi nije žao jer kontakt s materijalima... Moram priznati, koliko god smo bili „bokčija“ što se tiče prostora, ali je jedna stvar bila dobra, da je za putovanja je uvijek bilo. Ne mislim samo na stručna, zajednička, nego za studijska putovanja po zemlji, a poslije po inozemstvu i to moram priznati da je bilo obilato. Pedesetih godina sam počela ići po Dalmaciji, Slavoniji da upoznam muzeje, poslije, kad sam se počela specijalno baviti likovnom zbirkom, onda sam počela odlaziti najprije u Austriju, najviše u Beč, zatim u Mađarsku.

Iz knjižnice MDC-a