HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Vesna Suhor

Zvanje mr.art
Znanstveni stupanj VSS
Stručno zvanje kustosica
Polje djelovanja pomorstvo Orebića
Uže polje djelovanja povijest Orebića
Ustanove Pomorski muzej Orebić
Vesna Suhor rođena je 1957. godine u Korčuli. Nakon završene osnovne škole i gimnazije upisala je Filozofski fakultet u Splitu gdje je diplomirala grafički dizajn. Nakon diplome zaposlila se u školi u Korčuli gdje je nekoliko godina predavala likovni odgoj.
Po odlasku prvog kustosa Pomorskog muzeja Orebić Matka Župe u mirovinu, 1986. godine postaje kustosica i voditeljica Pomorskog muzeja Orebić.
U Muzeju je godinama stručno surađivala s jednim od osnivača ustanove, akademikom Cvitom Fiskovićem.
Muzej u Orebiću, uz Knjižnicu je jedina kulturna ustanova koja je uz svoj stalni postav pomorstva godišnje organizirala desetak izložbi umjetničkog i povijesnog karaktera.
Za potrebe međunarodnih izložaba (EXPO u Lisabonu 1998. godine, pomorske izložbe u Vancuveru i Hamburgu) oko trećine izložene građe bilo je iz Pomorskog muzeja Orebić.
Slike brodova Bazilija Ivankovića iz fundusa muzeja bile su dodatni umjetnički sadržaj tih izložaba.
Oko 2000. godine igrom slučaja upoznaje posjetitelja Igora Šipića koji zajedno s Vesnom Suhor, Igorom Fiskovićem i općinom Orebić osniva zakladu „dr. Cvito Fisković“ Zajedničkom akcijom „Hrvatski umjetnici Pomorskom muzeju Orebić“ sakupili su više od 100 djela akademskih kipara i slikara Hrvatske koje su izložili u Orebiću, Hrvatskoj I Italiji.
Od prikupljenih sredstava obnovljena je cijela zgrada (fasada, instalacije i krovište), napravljena je priručna čuvaonica i radna soba u potkrovlju, kupljene su nove vitrine za stalni postav.
Prema riječima kustosice-voditeljice Muzeja, Orebić bez povijesti pomorstva gubi svoj osnovni identitet, a kako se to ne bi dogodilo nužno je zaposliti stručnjake koji će nastaviti stručan rad ove ustanove.

Napomena: podaci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 15. listopada 2017. Razgovor vodila i snimila Iva Validžija.

Iz knjižnice MDC-a