HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

U Personalnom arhivu MDC-a zastupljeni su svi značajniji muzejski djelatnici i povjesničari umjetnosti koji su svojom ulogom, radom, stručnošću, znanjem, muzejskim i kulturnim programima, uspjesima u zemlji i inozemstvu obogatili kulturnu povijest Hrvatske. Objedinjenim podacima o životu i radu istaknutih muzejskih djelatnika u Hrvatskoj, koji su povezani on line s Registrom muzeja i galerija Hrvatske kao i s knjižnicom MDC-a sadašnjim i budućim muzealcima pojednostavljuje se i olakšava istraživački rad, omogućuje izrada pojedinačnih ili skupnih bibliografi ja muzealaca, monografi ja muzejskih ustanova ili muzejskih djelatnika, snimanje dokumentarnih emisija za radio ili televiziju i sl. Podaci iz Personalnog arhiva MDC-a ponajprije se mogu koristiti u muzeološke svrhe kako bi se naglasila uloga svakog zaslužnog muzealca u građenju kulturnog ozračja i čuvanju trajnih vrijednosti nematerijalne kulturne baštine.

Josip Ladović

Ustanova Konzervatorski zavod, Zagreb, Radničko sveučilište, Zagreb, Zavod za zaštitu spomenika kulture

Vanda Ladović

Ustanova Muzej grada Zagreba

Aleksandra Lazarević

Ustanova Muzej Srba u Hrvatskoj, Zagreb, Etnografski muzej Zagreb

Zdenka Lechner

Ustanova Muzej Slavonije, Osijek, Etnografski muzej Zagreb

Mirjana Legac

Ustanova Prirodoslovni muzej Rijeka

Stjepan Leiner

Ustanova Muzej Međimurja Čakovec

Vilim Leskošek

Ustanova Gradski muzej Varaždin, Dvor Trakošćan

Magdalena Lončarić

Ustanova Gradski muzej Varaždin

Blaženka Ljubović

Ustanova Gradski muzej Senj

Nada Majanović

Ustanova Etnografski muzej Zagreb

Vladimir Maleković

Ustanova Vjesnik, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt

Davor Mandić

Ustanova Povijesni muzej Istre - Museo storico dell' Istria

Ružica Marić

Ustanova Gradski muzej Vukovar, Muzejski dokumentacijski centar

Ivo Maroević

Ustanova Gradski muzej Sisak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Restauratorski zavod Hrvatske

Tonko Maroević

Ustanova Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Olga Maruševski

Ustanova Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb

Ivan Matić

Ustanova Hrvatske željeznice, Općina Centar - Zagreb, Hrvatski željeznički muzej

Romana Menalo

Ustanova Dubrovački muzeji

Kristina Mihovilić

Ustanova Arheološki muzej Istre

Ivanka-Jesenka Miškiv

Ustanova Muzej Brodskog Posavlja

Slavica Moslavac

Ustanova Muzej Moslavine Kutina

Valerija Mrkobrad

Ustanova Gradski muzej Bjelovar

Zdenka Munk

Ustanova Konzervatorski zavod, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt