HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Mirjana Legac

Zvanje muzejska savjetnica
Znanstveni stupanj vss
Stručno zvanje diplomirana inženjerka biologije
Polje djelovanja malakologija
Uže polje djelovanja biologija mora, zaštita prirode
Ustanove Prirodoslovni muzej Rijeka
Mirjana Legac rođena je 1929. godine u Baški na otoku Krku. Poslije završetka gimnazije na Sušaku radila je kao statističar u poduzeću Mljekarna u Rijeci.
Na Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu upisala se 1951. godine. Nakon diplomiranja radila je u Upravi Gradskih tržnica Rijeka u laboratoriju veterinarske inspekcije.
U Prirodoslovnome muzeju Rijeka zaposlila se kao treći kustos 1958. godine. Zvanje višega kustosa stekla je 1970., a zvanje muzejskoga savjetnika 1980. godine. U svojemu profesionalnom djelovanju u dvama navratima obnašala je poslove v. d. ravnatelja Prirodoslovnoga muzeja (u razdobljima od 1963. do 1964. i od 1992. do 1995.).
Kao mladi kustos bavila se prikupljanjem zoološke, algološke i paleontološke građe radi obogaćivanja postojećih zbirki.
Od 1961. prikupljala je i obrađivala malakofaunu sjevernoga Jadrana te je osnovala Malakološku zbirku sjevernoga Jadrana (1965.). Tijekom godina obogatila je zbirku vrstama sjevernoga Jadrana i srednjega Jadrana do Murterskoga mora.
Aktivno je sudjelovala kao istraživač u terenskim znanstvenim istraživanjima čije je rezultate obrađivala i redovito predstavljala znanstvenoj zajednici.
Autorica je 13 i suautorica 25 znanstvenih članaka. Objavila je knjigu „Katalog Zbirke jadranskih i slatkovodnih školjkaša (Mollusca, Bivalvia) Prirodoslovnog Muzeja Rijeka“ (2012.). Napisala je 16 stručnih članaka, a kao suautor potpisuje još četiri. Uz znanstvene i stručne članke napisala je više od trideset popularnih članaka s tematikom biologije mora, zaštite prirode i planinarstva te ostalim sadržajima.
Uz znanstveni rad svoje je spoznaje u struci predstavljala i široj publici osnivanjem biološkoga praktikuma u Muzeju za grupe mladih biologa, osnivanjem i vođenjem Znanstvene tribine, gostujući na Radiju Rijeka, Radiju Zagreb i Radiju Dubrovnik te radeći televizijske emisije o istraživanju i zaštiti podmorja, kao i riječkoga planinskog zaleđa, te o izložbenoj djelatnosti.
Cijeli je život bila aktivni sportaš. Bavila se veslanjem, gimnastikom, skijanjem, planinarenjem i ronjenjem na dah.
Nagradu za životno djelo „Pavao Ritter Vitezović“ Hrvatskoga muzejskog društva dobila je 1991. godine za izuzetna postignuća u prikupljanju, zaštiti, znanstvenoj obradi i muzejskoj prezentaciji prirodoslovne građe.
Dobitnica je i Plakete Hrvatskoga planinarskog saveza za životno djelo 1995. godine.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a

Iz personalnog arhiva