HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Zdenka Munk

Zvanje prof. povijesti umjetnosti
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja muzeologija, konzervacija, povijest umjetničkog obrta,
Uže polje djelovanja likovna kritika, pedagoški rad
Ustanove Konzervatorski zavod, Zagreb,
Muzej za umjetnost i obrt
Zdenka Munk rođena je 1912. u Grazu (Austrija). Gimnaziju Sestara milosrdnica završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti. Od 1938. radi kao kustosica u Muzeju za umjetnost i obrt. Iste godine odlazi na jednogodišnji studij muzeologije u Pariz (u Ecole du Louvre). Nakon povratka u MUO vodi inventar muzejskih zbirki, u muzejsku praksu uvodi novi tip kartoteke inventara, uređuje dio zbirke tekstila, sudjeluje u postavu crkvenog odjela Muzeja.
Od 1936. bavi se likovnom kritikom i surađuje u mnogim listovima i časopisima. Početkom 1944. odlazi u partizane. Potkraj rata imenovana je šeficom Odsjeka za muzeje i konzervatorske zavode u republičkom Ministarstvu prosvjete. Značajnu ulogu imala je u organiziranju obnovljene djelatnosti muzeja i mreže zavoda za zaštitu spomenika kulture u Hrvatskoj.
Godine 1948. imenovana je konzervatoricom u Republičkom konzervatorskom zavodu gdje radi na stručnoj obradi pokretnih spomenika kulture. Posebnu pozornost pridaje privatnim zbirkama umjetnina u Zagrebu, od kojih neke postaju otvorene za javnost. Osobito je zaslužna za revitalizaciju dvorca Trakošćan i njegovo preuređenje u dvorac - muzej. Godine 1949. bila je izaslanica jugoslavenske vlade za restituciju kulturnih dobara iz Austrije.
U MUO se vraća 1954. u svojstvu direktorice i na tom je mjestu ostala punih 25 godina. Od 1957. do 1962. organizira i vodi rekonstrukciju i dogradnju zgrade Muzeja te zajedno sa stručnim timom MUO-a izrađuje koncepciju i plan realizacije novog stalnog postava Muzeja. U obnovljenom prostoru organizira niz novih aktivnosti: velike povremene izložbe, koncerte, radionice, predavanja, modne revije. Surađivala je s radijem i televizijom. Velik je njezin angažman u Muzejskom društvu Hrvatske, Savezu muzejskih društava Jugoslavije i Društvu povjesničara umjetnosti. Od 1968. predavala je na poslijediplomskom studiju muzeologije. Dugi niz godina bila je članica Izvršnog komiteta ICOM-a i predsjednica Nacionalnog komiteta ICOM-a. Umrla je u Zagrebu 1986. u 74. godini.

Napomena: Napomena: svi podaci preuzeti izmaterijala i tekstova koje je Stanko Staničić (MUO) napisao, priredio i predao MDC-u za Personalni arhiv.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a