HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

U Personalnom arhivu MDC-a zastupljeni su svi značajniji muzejski djelatnici i povjesničari umjetnosti koji su svojom ulogom, radom, stručnošću, znanjem, muzejskim i kulturnim programima, uspjesima u zemlji i inozemstvu obogatili kulturnu povijest Hrvatske. Objedinjenim podacima o životu i radu istaknutih muzejskih djelatnika u Hrvatskoj, koji su povezani on line s Registrom muzeja i galerija Hrvatske kao i s knjižnicom MDC-a sadašnjim i budućim muzealcima pojednostavljuje se i olakšava istraživački rad, omogućuje izrada pojedinačnih ili skupnih bibliografi ja muzealaca, monografi ja muzejskih ustanova ili muzejskih djelatnika, snimanje dokumentarnih emisija za radio ili televiziju i sl. Podaci iz Personalnog arhiva MDC-a ponajprije se mogu koristiti u muzeološke svrhe kako bi se naglasila uloga svakog zaslužnog muzealca u građenju kulturnog ozračja i čuvanju trajnih vrijednosti nematerijalne kulturne baštine.

Branka Nedved

Ustanova Arheološki muzej Zadar

Alma Orlić

Ustanova Muzej za umjetnost i obrt, Restauratorski zavod JAZU (HAZU)

Goroslav Oštrić

Ustanova Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Olga Oštrić

Ustanova Etnografski muzej Zagreb, Narodni muzej Zadar

Antonio Pauletich

Ustanova Zavičajni muzej grada Rovinja

Vladimira Pavić

Ustanova Muzejski dokumentacijski centar, Muzej Međimurja Čakovec, Samoborski muzej

Zagorka Pavlović

Ustanova Gradski muzej Nova Gradiška, Narodno sveučilište "A. M. Relković" Nova Gradiška

Sofija Petricioli

Ustanova Narodni muzej Zadar

Smiljana Petr-Marčec

Ustanova Muzej Međimurja Čakovec, Muzej prehrane "Podravka", Pokrajinski muzej Ptuj, Slovenija

Nada Premerl

Ustanova Muzej grada Zagreba

Boris Prister

Ustanova Hrvatski povijesni muzej

Guido Quien

Ustanova Muzej za umjetnost i obrt, Fundacija Ivana Meštrovića - Galerija Ivana Meštrovića, Fundacija Ivana Meštrovića - Atelijer Meštrović

Jelka Radauš-Ribarić

Ustanova Etnografski muzej Zagreb

Mladen Radić

Ustanova Muzej Slavonije

Jakov Radovčić

Ustanova HAZU, Hrvatski prirodoslovni muzej

Ljubica Ramušćak

Ustanova Galerija Klovićevi dvori, Muzej Međimurja Čakovec

Mirjana Randić

Ustanova Etnografski muzej Zagreb

Ante Rendić-Miočević

Ustanova Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki muzej Split

Anica Ribičić-Županić

Ustanova VII. gimnaziji u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu - Centar za istraživanje migracija...

Zdenko Rus

Ustanova Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Moderna galerija