HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Branka Nedved

Zvanje prof. povijesti umjetnosti i arheologije
Znanstveni stupanj VSS
Stručno zvanje muzejski savjetnik
Ustanove Arheološki muzej Zadar
Branka Stergar rođena je 1946. godine u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Poslije udaje preselila se u Kanadu.
Branka Nedved rođena je 1942. godine u Našicama. Tijekom gimnazije preselila se kod tete u Zadar. Nakon završetka gimnazije zapošljava se 1961. godine kao crtač u Arheološkom muzeju Zadar. Uz rad upisuje Filozofski fakultet u Zadru, smjer arheologija i povijest umjetnosti.
Zvanje kustosa stječe 1976. godine, a muzejski savjetnik postaje 1995. godine.
Pri obnovi razrušene u ratu jezgre grada Zadra od 1962. godine aktivno sudjeluje dokumentirajući stanje u arheološkim istraživanjima koja su prethodila izgradnji glavne ulice Kalelarge i Foruma.
Radila je na arheološkim istraživanjima u Radovinu, Bribiru, Ninu, maline, Časka i Pakoštane.
Sudjelovala je u realizaciji niza izložaba kao crtač ili kustos.
Dobitnica je priznanja Marko Marulić.

Iz knjižnice MDC-a