HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Boris Prister

Zvanje profesor arheologije
Znanstveni stupanj VSS
Stručno zvanje muzejski savjetnik
Polje djelovanja faleristika
Uže polje djelovanja Zbirka odlikovanja, medalja i značaka
Ustanove Hrvatski povijesni muzej
Boris Prister rođen je 1950. godine u Zagrebu. Diplomirao je arheologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 1974. godine.
Od 15. travnja 1975. zaposlen je u Povijesnome muzeju Hrvatske, danas Hrvatskome povijesnom muzeju, kao kustos Zbirke odlikovanja, najveće takve zbirke u Republici Hrvatskoj. Također je vodio Zbirku medalja i plaketa, a od 1991. godine i Zbirku značaka, odnosno tri zbirke s ukupno oko 10 000 muzejskih predmeta.
Godine 1993. stekao je zvanje muzejskoga savjetnika.
Autor je četiriju kataloga muzejskih zbirki: „Odlikovanja“ (1984.), „Odlikovanja zbirke dr. Veljka Malinara: I. dio“ (1991.), „Odlikovanja Nezavisne Države Hrvatske iz zbirke dr. Veljka Malinara“ (1997.) i „Odlikovanja iz zbirke dr. Veljka Malinara, III. dio: Crne Gore, Srbije, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Kraljevine Jugoslavije) i socijalističke Jugoslavije“ (2000.).
Suautor je (s Jelenom Borošak-Marijanović) kataloga „Sportske značke i odličja do Univerzijade '87“ iz 1987. godine. Suautor je knjige „Hrvatska odlikovanja“ (s mr. Stjepanom Adanićem, Krešimirom Kašparom i Ivanom Ružićem) iz 1996., koja je doživjela dva izdanja na hrvatskome jeziku i jedno (skraćeno) izdanje na engleskome jeziku (1998.). Nadalje, suautor je kataloga „Godina 1848. u Hrvatskoj“ (poglavlje „Novac, medalje i odlikovanja u Hrvatskoj 1848.-1849. godine“) iz 1998. te kataloga muzejskih zbirki XLV. „Dadoh zlato za željezo: Prvi svjetski rat u zbirkama Hrvatskog povijesnog muzeja“ iz 2011. godine (poglavlje „Odlikovanja, medalje, plakete i značke Austro-Ugarske Monarhije u Prvom svjetskom ratu iz zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja“).
Objavljuje pretežito u „Numizmatičkim vijestima“ i „Obolu“, časopisima Hrvatskoga numizmatičkog društva čiji je aktivni član.
Od 1989. do 1993. godine bio je dobrovoljni tajnik Hrvatskoga numizmatičkog društva, a od 1994. glavni urednik časopisa „Obol“. Od 2008. godine dopredsjednik je Hrvatskoga numizmatičkog društva.

Napomena: Podaci preuzeti iz anketnoga upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i intervjua snimljenoga 2. listopada 2012. Razgovor vodila i snimila Iva Validžija.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Mali šok je uvijek kad dođete na novo radno mjesto, odnosno, na prvo radno mjesto još veći, naravno, i onda mi se u početku činilo da neću moći ništa od toga savladati... to je bilo, ono, neka mala kriza je nastupila po mom dolasku u muzej, no ubrzo sam shvatio da sve ja to ja naravno mogu i da hoću, i postao mi ja zapravo taj posao vrlo zanimljiv s vremenom tako da, ovaj, bacio sam se na obradu tih zbirki.

Iz knjižnice MDC-a