HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

U Personalnom arhivu MDC-a zastupljeni su svi značajniji muzejski djelatnici i povjesničari umjetnosti koji su svojom ulogom, radom, stručnošću, znanjem, muzejskim i kulturnim programima, uspjesima u zemlji i inozemstvu obogatili kulturnu povijest Hrvatske. Objedinjenim podacima o životu i radu istaknutih muzejskih djelatnika u Hrvatskoj, koji su povezani on line s Registrom muzeja i galerija Hrvatske kao i s knjižnicom MDC-a sadašnjim i budućim muzealcima pojednostavljuje se i olakšava istraživački rad, omogućuje izrada pojedinačnih ili skupnih bibliografi ja muzealaca, monografi ja muzejskih ustanova ili muzejskih djelatnika, snimanje dokumentarnih emisija za radio ili televiziju i sl. Podaci iz Personalnog arhiva MDC-a ponajprije se mogu koristiti u muzeološke svrhe kako bi se naglasila uloga svakog zaslužnog muzealca u građenju kulturnog ozračja i čuvanju trajnih vrijednosti nematerijalne kulturne baštine.

Ivo Fadić

Ustanova Muzej antičkog stakla u Zadru, Arheološki muzej u Zadru

Alena Fazinić

Ustanova Gradski muzej Korčula

Zdenka Frajtag

Ustanova Muzej "Belišće"

Ljerka Gašparović

Ustanova Strossmayerova galerija starih majstora HAZU, Gliptoteka HAZU

Vesna Girardi-Jurkić

Ustanova Arheološki muzej Istre, Ministarstvo kulture, prosvjete i športa RH, Ministarstvo vanjskih poslova RH (veleposlanica u UNESCO-u...

Nada Gjetvaj

Ustanova Etnografski muzej Zagreb

Vedrana Gjukić-Bender

Ustanova Dubrovački muzeji

Daina Glavočić

Ustanova Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Ljubica Gligorević

Ustanova Gradski muzej Vinkovci

Smiljan Gluščević

Ustanova Arheološki muzej Zadar

Predrag Goll

Ustanova Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Centar za kulturu "B. Maslarić" u Osijeku - Galerija Zodijak...

Renata Gotthardi-Škiljan

Ustanova Kabinet grafike HAZU