HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Stjepan Hajduk

Zvanje prof. povijesti
Stručno zvanje viši kustos (u mirovini)
Polje djelovanja povijest, povijest naselja Varaždinske Toplice
Uže polje djelovanja povijest ljekarništva u Varaždinskim Toplicama
Ustanove Zavičajni muzej Varaždinske Toplice
Stjepan Hajduk rođen je 1939. u Jalševecu kod Varaždinskih Toplica. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, grupu povijest. Devet je godina radio kao profesor povijesti, a ostatak radnog vijeka proveo je u Zavičajnome muzeju Varaždinskih Toplica, koji je 1937. osnovao poznati ljekarnik Josip Čabrian kao privatnu zbirku tadašnjega kaptolskog Kupališnog lječilišta. Muzej se kasnije proširio otvorenjem Etnografske zbirke, a od 1980. nosi naziv Zavičajni muzej Varaždinskih Toplica.
Konzervatorske radove i prezentacije rimskodobnih Toplica (Aqua Iasae), koje su u vrijeme Rimskog carstva bile značajno zdravstveno-rekreativno te obredno kulturno i gospodarsko središte, izvodio je Arheološki muzej u Zagrebu. Stjepan Hajduk je u tome muzeju od 1972. radio kao kustos i ravateljtelj te dugo bio jedini stručni djelatnik.
Tijekom svoga rada S. Hajduk je proveo potpunu redukciju i modernizaciju postava, uz obnavljanje prostorija i inventara, uveo centralno grijanje. Osim arheološkoga etnografskoga i kulturnopovijesnog materijala Muzej posjeduje zanimljivu Balneološku zbirku iz srednjeg vijeka - koju je popraćenu vrijednom dokumentacijom Stjepan Hajduk obradio i prezentirao u svjetlu novih znanstvenih spoznaja u vezi s termalnim vodama.
Autor je brojnih izložaba: "Društveni život Varaždinskih Toplica", "Župna crkva Blažene Djevice Marije svete krunice u Remetincu kraj Novog Marofa", "Izbor iz likovnog fundusa zavičajnog Muzeja Varaždinskih Toplica", "Tekstilno rukotvorstvo Varaždinskih Toplica", "Varaždinske Toplice na kartama i planovima od 1639. - 1995.". Autor je brojnih kataloga i publikacija: "40 godina muzeja Varaždinskih Toplica", "Obljetnice ljekarništva u Varaždinskim Toplicama", a u suradnji s Antom Luetićem napisao je malu monografiju "Povijest naselja i razvoj balneološko-medicinske djelatnosti u Varaždinskim Toplicama".

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 17. ožujka 2004. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Što se tiče te Balneološke zbirke to, da kažem, je izum magistra Čabrinana, on je bio farmaceut, ovako, prirodnjački „udaren“ i on je sad tu htio prikazati podrijetlo i mehanizam termalnoga vrela onda kemizam termalne vode i povijest kupališnog lječilišta poslije Rimljana od srednjeg vijeka na dalje. On je prikupio i vrijedne dokumentacije. Tu Balneološku zbirku sam u neku ruku, ne da se hvalim, modrenizirao u zadanim prostornim okvirima i tehničkim uvjetima koji su vrlo skromni. U prvom redu sam prezentirao nove znanstvene spoznaje o podrijetlu i mehanizmu tremalnoga vrela, jer se bilo mislilo prije i u Čabrianovo vrijeme, dok sam ja počeo raditi, da je to termalno vrelo postvulkanskog podrijetla i da ima veze s prijašnjim ugaslim vulkanom.

Iz knjižnice MDC-a