HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Mira Heim

Zvanje prof. povijesti
Stručno zvanje viša kustosica (u mirovini)
Polje djelovanja knjižničarstvo
Uže polje djelovanja likovna dokumentacija, pedagoški rad
Ustanove Gimnazija "M. Blazina" Labin, Trgovinska škola Zagreb,
Muzejski dokumentacijski centar
Mira Heim rođena je u Vinkovcima 1928. godine, gdje je pohađala i gimnaziju. Filozofski fakultet, grupu povijest, diplomirala je u Zagrebu. Budući da nije mogla dobiti odgovarajući posao u Zagrebu, Mira Heim, se zajedno suprugom seli u Labin gdje se zapošljava kao predavačica povijesti u Gimnaziji "M. Blazina" u Labinu. Nakon nekoliko godina vraća se u Zagreb, gdje također radi kao profesorica u Trgovinskoj školi.
Budući da je otprije poznavala osnivača i utemeljitelja MDC-a dr. Antuna Bauera, odaziva se na njegov poziv i zapošljava se u Muzejskome dokumentacijskom centru baš u vrijeme kada se MDC osamostalio i preselio u svoje prostorije u Mesničkoj 5, u Zagrebu.
U samome početku djelovanja MDC-a, osim A. Bauera, pomoćne djelatnice i povremenih volontera, bila je jedina zaposlenica.
Njezina je zasluga predan i pedantan rad na ustrojavanju knjižnice MDC-a, koju je uredila po svim pravilima struke, s ručno popunjavanima kataloškim listićima (tada je u MDC-u postojao samo jedan pisaći stroj).
Kataloški ormar koji je ona ustrojila za knjižnicu MDC-a i danas, unatoč suvremenoj obradi i bazi podataka, u izvornom se obliku čuva u MDC-u.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 1. lipnja 2006.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Stvar je bila u tome da smo postepeno dobili vezu i s ICOM-om, Muzejskim dokumentacionim centrom u Parizu. Onda su nam oni poslali svoju klasifikaciju po kojoj sam ja počela voditi, po struci. Ja sam svake godine njima slala kartice značajnijih stvari, članaka, knjiga, koje su kod nas izlašle, a bile su značajne. To je zajedno izlazilo u jednoj međunarodnoj bibliografiji. Tih bibliografija ima i tu. Upravo nekako kad sam ja odlazila to je prestalo, jer je sve prešlo na kompjutor pa to nije bilo potrebno.

Iz knjižnice MDC-a