HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Vladimir Zebec

Zvanje ing. geologije
Znanstveni stupanj mr. prirodnih znanosti
Stručno zvanje muzejski savjetnik
Polje djelovanja petrografija, mineralogija morfologija minerala i veza morfologije s kemizmom i uvjetima kristalizacije
Uže polje djelovanja morfologija minerala i veza morfologije s kemizmom i uvjetima kristalizacije
Ustanove Mineraloško-petrografski muzej,
Hrvatski prirodoslovni muzej
Vladimir Zebec rođen je u Budrovcu 1944. godine. Gimnaziju je pohađao u Đurđevcu, a studij mineralogije i petrografije završio je na Geološkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1970. zaposlio se kao kustos pripravnik u Mineraloško-petrografskome muzeju u Zagrebu. Od 1986. do 1987. obnaša dužnost v.d. direktora, a nakon spajanja Mineraloško-petrografskog muzeja s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom bio je voditelj Mineraloško-petrografskog odjela.
Poslijediplomski studij završio je 1980. na Sveučilištu u Zagrebu, a magisterij znanosti stekao je obradom teme Epidot iz Smilevskog Dola kraj Dunja.
U zvanju muzejskog savjetnika u HPM-u vodi Zbirku Trepče, Busovače, Zbirku meteorita i zbirku u osnivanju Kalcit iz kamenoloma Donje Orešje na Medvednici.
Nekoliko godina bio je honorarni voditelj vježbi iz Opće mineralogije za studente geologije i kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Dvadesetak godina bio je predavač kolegija Petrografija s geologijom na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, a sedam godina predavač kolegija Mineralogija i petrografija na geotehničkom fakultetu u Varaždinu.
Objavio je četrdesetak znanstvenih i dvadesetak stručnih radova. Temama Mineraloško-petrološkog zavoda PMF-a uključen je u znanstveni rad. Bavi se proučavanjem morfologije minerala i veza morfologije s kemizmom i uvjetima kristalizacije, orijentiranim srastanjem minerala, posebno sulfida. Završio je užu specijalizaciju kristalooptičkih i kristalometrijskih metoda kod prof. Ljudevita Barića. Posljednjih godina intenzivno radi na pripremi kataloga Zbirke Stari Trg, u sklopu monografije o tom svjetski znamenitom rudniku na Kosovu.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 29. svibnja 2007.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Druga zbirka je Zbirka hijalofana iz Busovače u Bosni. To je jedan vrlo rijedak mineral, u svijetu tek na nekoliko mjesta je nađen. U Busovači je negdašnja vojska tamo kopala radi kremena, za nekakve radarske sisteme trebali su dobre kristale kremena. Nadali su se tamo naći, no pokazalo se da svi ti kremeni koje su izvadili nisu pogodni za to, pa su to napustili. Tom prilikom su naišli na taj mineral koji se inače u svijetu javlja na par mjesta i to kao sitna zrnca uprskana u stijeni. Tu se javlja u prekrasnim velikim kristalima, mi imamo pet kilograma težak, prekrasni kristal. Puno kristala je čak draguljarske čistoće. To je jedno svjetsko mjesto što se tiče mineralogije.

Iz knjižnice MDC-a