HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Zdenka Dukat

Zvanje arheologinja
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja arheologija
Uže polje djelovanja antička numizmatika
Ustanove Arheološki muzej u Zagrebu
Zdenka Dukat rođena je 1941. u Zagrebu. Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu, gdje je diplomirala arheologiju na Filozofskom fakultetu. Nakon završenog studija 1965. obrađivala je epigrafske spomenike BiH za JAZU, a 1967. primljena je u stalni radni odnos na radno mjesto kustosice Numizmatičke zbirke u Arheološkome muzeju u Zagrebu.
Godine 1978. postala je viša kustosica, te 1986., a muzejska savjetnica 1986. godine.
Od 1980. do 1984. bila je ravnateljica Arheološkog muzeja u Zagrebu. Prvi poslovi na Numizmatičkoj zbirci bili su revizija i sređivanje zbirke jer je sav fundus još od 1946. bio pohranjen u jednoj banci, u Praškoj ulici. Stalni postav Numizmatičke zbirke Arheološkoga muzeja u Zagrebu otvoren je 1978. godine.
Najveći dio vremena posvetila je proučavanju antičkog novca. Osim obrade materijala sa šireg područja Zagreba, obrađivala je i cjelokupne regije pojedinih lokaliteta. Pomagala je u obradi antičke numizmatike Muzeju grada Iloka i numizmatike Staroga Grada na Hvaru. Bila je aktivna i u suradnji s Hrvatskim numizmatičkim društvom.
Svoje radove objavljivala je u Vjesniku arheološkog društva, Vijestima muzealaca i konzervatora, Sinjskom zborniku i Numizmatičkim vijestima.
Neki njezini radovi objavljeni su i u Bulletin od the Institute of Archaeology University of London i u još nekim inozemnim časopisima.
Također je autorica brojnih kataloga izložaba: ""Zagreb prije Zagreba", "Muzeopis", "Od nepobjedivog Sunca do Sunca Pravde", "Žumberak", "Oživljene kulture".
Umrla je u Zagrebu 11. studenoga 2006. u 66 godini.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 28. studenoga 2002. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Ja sam vrlo zadovoljna što je nama prof. Ladović za naš stalni postav napravio jedno izvrsno rješenje. Ja sam to i zamišljala da mi napravimo numizmatiku... Novac je ipak ocjena neke vrijednosti, vi ipak tu imate neku vrijednost, pogotovo zlatni novac. Onda sam mislila da bi bilo jako zgodno napraviti izložbu da to izgleda kao trezor banke. Prof. Ladović je izvrsno u tome nastupio tako da je naša stalna izložba vrlo atraktivna i sami ste vidjeli dolje. Ali primjećujem, pogotovo kada stranci dolaze, oduševljeni su i kažu da su to rijetko gdje vidjeli da je na taj način riješen, da je osvijetljen samo novac, a ostali je prostor zamračen, samo blješte novci koje možete vidjeti i s jedne i s druge strane.

Iz knjižnice MDC-a