HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Mato Batorović

Zvanje muzejski tehničar
Stručno zvanje muzejski tehničar (u mirovini)
Polje djelovanja etnologija, kulturna povijest
Uže polje djelovanja kulturna baština Iloka i okolice, arhiva
Ustanove Muzej grada Iloka
Mato Batorović rođen je u Cerniku kod Nove Gradiške 1947. godine, gdje je i završio osnovnu školu. Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao je u Zagrebu. Zbog slabog vida napušta studij povjesti, koji je upisao uz rad. Kratko vrijeme radio je činovničke poslove u zagrebačkoj Jugobanci da bi krajem 1969. došao u Ilok i zaposlio se kao skladištar u Dvorcu Odescalchi, u kojemu je smješten i Muzej grada Iloka. Budući da ga je oduvijek zanimala povijest i kuturna baština, povremeno je radio i kao vodič kroz stalni postav Muzeja. Od 1972. stalno je zaposlen u Muzeju grada Iloka, koji djeluje u sastavu Narodnog sveučilišta. Sljedećih dvadeset godina radi gotovo sve poslove u Muzeju, od prikupljanja građe na terenu, pripremanja i postavljanja izložaba do poslova v.d. ravnatelja. Godine 1976. sudjeluje u obnovi rada Likovne kolonije u Iloku, koja je bila prva takva kolonija u ondašnjoj Jugoslaviji, održana već 1950./51. godine. Kada je 1991. u Domovinskom ratu Ilok okupiran, Mato Batorović dobiva radno mjesto u MDC-u, u Zagrebu. Kao ravnatelj Muzeja grada Iloka, uz pomoć građana Iloka i kolega muzealaca, organizira rad Muzeja grada Iloka u progonstvu. Već 1992. pokreće dva važna kulturna projekta: Likovnu koloniju In signo terrae i okrugli stol Ilok-hrvatskoj kulturi. Nakon Domovinskog rata 1997. godine među prvima se vraća u Ilok i oživljava rad Muzeja. U suradnji s Katedrom za hrvatski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pedagoškim fakultetom u Osijeku organizirao je skup Dani Julija Benešića. Bio je stalni suradnik Iločkog lista, a objavljivao je i u Glasu Slavonije, Vukovarskim novinama te u stručnim muzejskim časopisima. Suradnik je i vjerskih listova i časopisa. Objavio je šest knjiga, bio sudionikom ili realizatorom niza projekata, uloživši golem napor u sređivanje muzejskog fundusa. Za osobite zasluge u kulturi, uz brojna druga priznanja, odlikovan je 1998. i Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. U mirovini je od 2006. godine.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 20. travnja 2007.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Ja sam tako zaista sakupio oko 300 umjetnina kroz sve te moje godine do devedeste. Čak sam za vrijeme Domovinskog rata pokoju još nabavio. Od 1972. sam sakupljao ručnike. Kad sam negdje išao po svijetu ja sam kupovao, pa makar i one suvenirske. Moja je zbirka po tome interesantna što ja nisam sakupljao samo svečane, nego sam sakupljao i one u koje se kruh umatao, i lanane i pamučne. Na žalost, naši muzeji u etnografskim zbirkama redovito imaju svečano, paradno. Zapravo, kad trebamo pokazati kako je naš čovjek radio, nemamo na čemu. Ispada da je žena sa šljokicama išla kopati kukuruze.

Iz knjižnice MDC-a