HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Goran Borčić

Zvanje muzejski savjetnik
Znanstveni stupanj VSS
Stručno zvanje diplomirani povijesničar umjetnosti
Polje djelovanja fotografska baština, povijesno oružje
Ustanove Muzej grada Splita
Goran Borčić rođen je 1952. godine u Splitu. Nakon završetka Škole primijenjenih umjetnosti u Splitu upisao je studij povijesti umjetnosti na Filozofskome fakultetu u Beogradu (muzejski smjer). Diplomirao je 1978. godine. Od 1984. godine zaposlen je u Muzeju grada Splita, gdje je 1985. položio stručni ispit za kustosa, 1997. stekao zvanje višega kustosa, a 2009. godine zvanje muzejskoga savjetnika. U Muzeju skrbi za zbirke oružja, plakata, umjetničkoga obrta (metala), odlikovanja, medalja i plaketa, značaka, pečatnjaka, fotografija, razglednica i fotografskoga pribora te za fototeku. Rješenjem Ministarstva kulture registrirao je šest svojih zbirki kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Usto je i voditelj muzejske fototeke, dijateke, filmoteke, fonoteke i diskoteke. Autor je stalnoga postava Zbirke oružja u Muzeju grada Splita, Zbirke Franjevačkoga samostana u Imotskome te Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica – Livno (BiH).

Nakon završetka studija pet godina radio je povremene poslove u struci i izvan nje, a dolaskom u Muzej grada Splita preuzeo je zbirke staroga oružja, medalja, značaka i primijenjene umjetnosti te fototeku i svojim radom na njima tijekom cjelokupnoga radnog staža ostvario značajne izložbe, kataloge i suradnju sa stručnjacima u Hrvatskoj i šire.
Rad na Zbirci staroga oružja započeo je u suradnji s kolegicom Marijom Šercar iz Hrvatskoga povijesnog muzeja, uz dodatno stručno usavršavanje u Turskoj u Istanbulu (u ustanovama Askerî Müze – Vojni muzej, Topkapi Sarayi Müzesi i Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi). Dobra suradnja s kolegama muzealcima i usavršavanje ubrzo su rezultirali prvim izložbama na tu temu – „Obrana Splita pod mletačkom upravom“ (1985.) i „Staro oružje“ (1986.) – a Borčić je kasnije napisao i knjigu „Zbirka oružja Muzeja grada Splita“ koja je objavljena 2013. godine.

Veliku zbirku fototeke, koju je naslijedio od kolege i bivšega ravnatelja Duška Kečkemeta, sustavno je obrađivao tematski i muzeološki s izuzetnim uspjesima u vidu obrađene zbirke s više od 18 000 upisanih i detaljno obrađenih fotografija u Zbirci fotografija. Predstavljanje fotografija ostvareno je brojnim izložbama: „100 godina kupališta na Bačvicama“, Muzej grada Splita (1991.); „Ðir po Pjaci“, prostor Narodnoga trga i Muzej grada Splita (1996.); „Splitska Riva“, Muzej grada Splita, (1997.); „Split na Sudamju“, Muzej grada Splita, (1999.); „Split u objektivu Luciana Morpurga“, bivši Muzej narodne revolucije u Splitu, (2001.); „Marjan nekada: iz fototeke Muzeja grada Splita“, Muzej grada Splita, (2004.); „Riva dozvana iz zaborava“, Muzej grada Splita, (2006.); „Splitski karnevali“, Muzej grada Splita, (2009.). Opsežnu fotografsku građu predstavio je u katalozima svojih izložaba, ali njegov najopsežniji, cjeloživotni rad svakako predstavlja katalog u tri dijela koji prikazuje Split kroz fotografije. U prvome tomu „Povijest pisana svjetlom: Split od Prisce do Adriane“, analizirajući pojedine fotografije, izradio je preciznu stratigrafiju splitske povijesne jezgre. U sljedeća dva toma, oslanjajući se na znanstveno-istraživačke tekstove niza autora, ali i na informacije iz dnevne periodike, grad Split dobit će relevantno svjedočanstvo svojega dvotisućljetnog postojanja.

Uz muzeološko djelovanje Goran Borčić bio je i ravnateljem Muzeja grada Splita od 1998. do 2007. godine. U tome razdoblju izborio se za dobivanje prostora Mletačkoga kaštela na Trgu braće Radić u kojemu će biti predstavljen stalni postav fortifikacija i obrane grada kao još jedan novi izložbeni prostor Muzeja grada Splita. Kao ravnatelj aktivno je radio i na projektu Galerije „Emanuel Vidović“. Nakon otvorenja krajem 2006. godine Galerija je bila predložena za Nagradu grada Splita (nagrada je dodijeljena nasljednicima Emanuela Vidovića), a 2008. ušla je u najuži izbor za nagradu Europski muzej godine (European Museum of the Year Award). Također, uz bogatu muzejsku i izložbenu djelatnost u Hrvatskoj, tijekom godina je, u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, organizirao niz samostalnih i skupnih izložaba u regiji te u Južnoj Americi.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a

Iz personalnog arhiva