HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Vjekoslav Brajdić

Zvanje prof. kemije
Stručno zvanje muzejski savjetnik (u mirovini)
Polje djelovanja prirodoslovlje, mineralogija i petrografija
Uže polje djelovanja eruptivne i vulkanske stijene
Ustanove Mineraloško-petrografski muzej Zagreb,
Hrvatski prirodoslovni muzej
Vjekoslav Brajdić rođen je 1925. u Skradu. Prirodoslovno-matematički fakultet (mineraloško-kemijsku grupu) završio je u Zagrebu. Prvo radno mjesto kustosa dobio je u Mineraloško - petrografskome muzeju u Zagrebu koji je kasnije preimenovan u Hrvatski prirodoslovni muzej. U njemu je V. Brajdić radio poslovime kustosa, ravnatelja i muzejskog savjetnika. Također je radio i kao asistent na Katedri za kemiju na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu u Zagrebu.
Često je boravio na terenu, istraživao je intruzivne stijene zapadnog dijela Papuka, gabropegmatit u okolici Olova (BiH), bazalt kod Žutnice nedaleko od Krapine, vulkanske stijene u selu Dejane kod Vlasotnice, eruptive i piroklastite s područja Vudelja i potoka Bistrice na sjevernim padinama Ivanščice i Strahinjčice.
Svoje radove najčešće je objavljivao u Geološkom vjesniku, Glasniku prirodnjačkog muzeja, Vijestima muzealaca i konzervatora, te Informatici Museologici. Pisao je i o novome mineralu barićitu, nazvanome po prof. Ljudevitu Bariću. Za Hrvatski biografski leksikon napisao je tekstove o Ljudevitu Bariću, Stjepanu Bahunu i Bogdanu Babiću. Za svoj rad nagrađen je priznanjem Hrvatskoga prirodoslovnog društva.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 21. veljače 2002. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a