HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Ivanka-Jesenka Miškiv

Zvanje diplomirana arheologinja i povjesničarka
Stručno zvanje viši kustos
Polje djelovanja Antika
Uže polje djelovanja Antička Marsonija
Ustanove Muzej Brodskog Posavlja
Ivanka-Jesenka Miškiv rođena je 1944. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završila je u Slavonskome Brodu, a zatim studij arheologije i povijesti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.
Zaposlila se u Muzeju Brodskog Posavlja 1972. godine na mjestu kustosa arheologa.
Od 1979. do 1989. bila je ravnateljica Muzeja Brodskog Posavlja. Tijekom toga vremena uređena je zgrada magistrata za stalni postav Muzeja koji je otvoren 1979. godine kao i Spomen-park „Đuro Đaković“ u Brodskome Varošu s uređenom etnografskom kućom.
Od registracije područja Slavonskoga Broda kao prapovijesnoga, antičkoga i srednjovjekovnoga arheološkog nalazišta 1988. pa sve do 2006. godine radila je na arheološkim istraživanjima u arealu najstarije urbane jezgre grada.
Od 1973. do 2004. sudjelovala je na terenskim istraživanjima paleontološkoga terena Slavonskoga Broda, antičke nekropole u Tekiću, brončanodobne nekropole u Gređanima kod Okučana i kasnoga brončanodobnog naselja Gradina u Novome Gradu, zatim arheološkim istraživanjima na trasi autoceste Zagreb – Lipovac i na trasi plinovoda Našice – Slavonski Brod, rekognosciranjem terena Dilj-gore i dijela buduće autoceste kod Sikirevaca te istraživanjem obilaznice u Kruševici kod Slavonskoga Šamca.
Autorica je izložaba:
- „Brod – arheološki lokalitet“, 1974.
- „Spomen-dom 'Đuro Salaj' – arheološki lokalitet“
- „Arheološka karta Brodskog Posavlja“, 1984.
- „Novigrad/knemida“, 1988.
- „Rimska vojnička diploma iz Slavonskog Broda“, 1999.
- „Skupljamo zajedno: prinove 1985.-2005.“, 2006.
- „Zaštitna arheološka istraživanja“, 2006.
- „Dva jedinstvena antička nalaza iz Slavonskog Broda: rimski paradni štitnik – kemida iz Slavonskog Broda i rimska vojnička diploma iz Slavonskog Broda“, 2006.
Objavila je pedesetak stručnih radova i članaka.
Autorica je muzeološke koncepcije i podloge za scenarij stalnoga postava Muzeja Brodskog Posavlja (antičkoga razdoblja) iz 2002., podloge za scenarij stalnoga postava „Brod i Brodsko Posavlje u vrijeme rimske dominacije, I. do V. st.“ iz 2005. te prijedloga koncepcije stalnoga postava Arheološkoga muzeja u Osijeku (antičkoga razdoblja) iz 2006. godine.
Bila je članica Odbora Smotre folklora Slavonski Brod. Aktivno sudjeluje u radu kulturno-prosvjetnoga društva Ukrajina u Slavonskome Brodu. U sklopu djelovanja u Društvu organizirala je nekoliko izložaba, predavanja i predstavljanja ukrajinskih autora u Slavonskome Brodu.

Fotogalerija

Iz personalnog arhiva