HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Vladimira Pavić

Zvanje prof. povijesti umjetnosti
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja povijest umjetnosti
Uže polje djelovanja kulturna povijest Međimurja, muzejska dokumentacija, ratne štete na muzejima i galerijama, koordinacija matične djelatnosti
Ustanove Muzejski dokumentacijski centar,
Muzej Međimurja Čakovec,
Samoborski muzej
Vladimira Pavić rođena je u Zagrebu 1948. Gimnaziju završila je u Samoboru, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je povijest umjetnosti i arheologiju.
Prvo njezino radno mjesto bio je Muzej Međimurja u Čakovcu (1974.-1990.), gdje je vodila Kulturno-povijesnu zbirku.
Od 1990. do 1996. u Samoborskome muzeju obavljala je poslove više kustosice te također bila voditeljica Kulturno-povijesne zbirke. Tri je godine u istome muzeju bila v.d. ravnateljica ustanove (1993.-1996.).
Od 1996. zaposlena je u Muzejskome dokumentacijskom centru, gdje je obavila poslove popisa i evidencije ratnih šteta na muzejima i muzejskoj građi u Hrvatskoj.
Velik dio vremena provodila je na terenu obilazeći ratom oštećene muzeje, prikupljajući podatke o ratnim štetama koji su rezultirali objavljivanjem MDC-ove publikacije Ratne štete na muzejima i galerijama u Hrvatskoj (Muzejski dokumentacijski centar, 1997.) Godine 1998. stječe zvanje muzejske savjetnice.
Uz financijsku potporu Nacionalnog komiteta UNESCO-a 2001. godine nastavila je raditi na evaluaciji podataka o štetama na muzejskoj građi, napravila je stručnu analizu stradale građe i valorizaciju šteta za svaki muzej posebno. Bazu podataka u kojoj su opisi šteta i fotografska dokumentacija predstavila je u obliku elektroničke publikacije na web stranicama MDC-a 2001. godine.
Kao članica Međudržavnog povjerenstva za povrat kulturnih dobara sudjelovala je u povratu otuđene građe iz Hrvatske tijekom Domovinskog rata.
Kada krajem devedesetih godina započinje uspostava sustava (mreže) muzeja u Hrvatskoj i informatizacija hrvatskih muzeja, Vladimira Pavić preuzima ulogu koordinatorice i stručne savjetnice u instaliranju, održavanju i praćenju obrade muzejske građe i muzejske dokumentacije u M++ programu, s ciljem uspostavljanja jedinstvenh standarda i kvalitetnijeg obavljanja muzejske djelatnosti.
Aktivno sudjeluje u edukaciji o strukturi i sadržajnoj obradi podataka primarne, sekundarne i tercijarne dokumentacije organizacijom radionica/seminara za muzeje i muzejske stručnjake koji rade u programu M++ (i S++).

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 12. svibnja 2008.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

U njihovu rješenju o zaštiti tog Spomen-doma (Šesta lička divizija Nikola Tesla u Mukinjama) pislao je da likovna zbirka, osim doniranih umjetnina, ima i 33 slike nizozemskog slikara Huga Landheera za kojega ja nisam čula, nisam imala pojma u koje bi se to vrijeme moglo svrstati, niti kako to izgleda. Ja sam taj podatak po prilici rekonstruirala, broj građe koji je nastradao, među inim pribrojila sam i te 33 slike, u tekstu je to i pisalo. Nakon godinu-dvije što je to bilo objavljeno na web-u, meni su se javili iz Nizozemske sin i unuk slikara i poslali su mi fotografije tih 33 slika koje su tamo nastradale, a koje je njihov djed poklonio tome muzeju. To je zanimljiva priča; jedan gospodin, slikar, antifaštista, po cijeloj Europi je putovao i poklanjao svoje slike. Među inim došao je i u Hrvatsku, na Plitvice i poklonio tome muzeju svoje slike. Zahvaljujući tomu mi znamo kako to izgleda, i na web-u se može vidjeti. Kad bi se danas-sutra pronašlo to što je otuđeno - dokumentacija postoji.

Iz knjižnice MDC-a