HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Anica Ribičić-Županić

Zvanje prof. povijesti umjetnosti i francuskog jezika
Znanstveni stupanj mr. humanističkih znanosti
Stručno zvanje muzejska savjetnica
Polje djelovanja povijest umjetnosti
Uže polje djelovanja tekstil, bjelokost, sagovi, odnosi s javnošću, muzejska pedagogija
Ustanove VII. gimnaziji u Zagrebu,
Institut za povijest umjetnosti,
Sveučilište u Zagrebu - Centar za istraživanje migracija,
Javna ustanova "Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara" - Muzej Mimara
Anica Ribičić - Županić rođena je u Zagrebu 1947., gdje je završila V. gimnaziju i diplomirala povijest umjetnost i francuski jezik na Filozofskom falkultetu Sveučilišta u Zagrebu. Školovala se i u Parizu, Münchenu i Istanbulu. Diplomirala je francuski jezik na Sorbonni. Pohađala je i dvije godine Ecole du Louvre.
Za vrijeme studija radila je kao turistički vodič po europskim zemljama, a nakon stjecanja diplome djeluje kao znansvena novakinja-istraživačica nacionalnog baroknog slikarstva na području goričkog arhiđakonata te kao prof. povijesti umjetnosti u VII. gimnaziji u Zagrebu. Od 1979. zaposlena je kao kustosica Zbirke europske bjelokosti i tekstila u Muzeju "Mimara" u kojemu obavlja poslove organizacije nacionalnih i međunarodnih izložaba, muzejske pedagogije, uređivanja muzejskih publikacija i poslove odnosa s javnošću. Zvanje više kustosice stekla je 1986., a odlukom Ministarstva kulture 1995. imenovana je muzejskom savjetnicom.
Zvanje magistrice humanističkih znanosti stekla je obradom teme Barokno štafelajno slikarstvo u goričkom arhidjakonatu, 1976. godine. Studijski boravak u Švicarskoj, Austriji, Turskoj i Francuskoj omogućio joj je suradnju s inozemnim stručnjacima i dodatno obrazovanje u struci. Autorica je četrdesetak domaćih i inozemnih izložaba, sudionica međunarodnih projekata, autrorica 12 likovnih postava izložaba, urednica nekoliko muzejskih publikacija, vodiča, kataloga i kreativnih radionica. Aktivno je sudjelovala na 27 stručnih skupova, kongresa i simpozija u zemlji i inozemstvu. Dugogodišnja je aktivna članica HMD i ICOMA i članica Hrvatskog muzejskog vijeća u vrijeme donošenja novog Zakona o muzejima.
Autorica je znanstvenoistraživačkih projekata s područja povijesti umjetnosti, brojnih znanstvenih i stručnih publikacija i članaka, međunarodnih i nacionalnih izložaba, koordinatorica projekta muzejske edukacije i komunikacije te posebnih programa namijenjenih slabovidnim, slijepim i gluhonijemim osobama.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 7. ožujka 2007.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Osobno mi je on (Ante Topić Mimara) odabrao Zbirku bjelokosti, za što sam mu jako zahvalna jer sam proširila svoje znanje. Naravno, ja sam željala slikarstvo jer sam radila magisterij iz slikarstva, pa mi se to učinilo jednim kontinuitetom u struci i da produbim istraživanja koja sam već započela. Međutim, njegov odabir bio je bjelokost. U početku mi to nije bilo drago, nije me uplašilo, ali naprosto mi je bilo žao što nisam dobila mogućnosti raditi na slikarstvu. Naravno, kad uđete u neki materijal, kao povjesničar umjetnosti morate se brzo moći snaći sa svakim materijalom. Sada, iz ovog današnjeg pogleda, ako se osvrnem mogu reći da sam jako zadovoljna. Zapravo mi je otvorio prozor prema primjenjenoj umjetnosti.

Iz knjižnice MDC-a