HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Ljubica Srhoj-Čerina

Zvanje Profesor jugoslavistike i povijesti umjetnosti
Znanstveni stupanj magisterij humanističkih znanosti
Stručno zvanje viša kustosica
Polje djelovanja likovna umjetnost, moderna umjetnost
Uže polje djelovanja likovna umjetnost
Ustanove Galerija umjetnina, Narodni muzej Zadar
Ljubica Srhoj Čerina rođena je u Starom Gradu na Hvaru 3. prosinca 1952. Završivši gimnaziju u Jelsi upisuje na Filozofskom fakultetu u Zadru Hrvatski jezik i jugoslavenske književnosti kao A predmet i Povijest umjetnosti kao B predmet.
Po završetku studija radila kao nastavnik hrvatskog jezika, kao lektor za strane studente, kao lektor u «Narodnom listu», te asistent-pripravnik na Odsjeku za južnoslavenske jezike i jugoslavenske književnosti Filozofskog fakulteta u Zadru.
Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. magistrirala s temom «Lingvistička i lingvostilistička problematika u časopisu Umjetnost riječi».
U Narodnoj Galeriji započinje raditi 1995. godine naslijedivši prof. Antuna Travirku.
Fundus Narodne Galerije je bila pohranjen zbog Domovinskog rata te je trebalo ponovo pokrenuti izložbenu djelatnost.
Već 1995. započela je svoj rad izložbom iz fundusa (zamjena za stalni postav) Hrvatsko slikarstvo i kiparstvo 19. i 20. st. s namjerom da se ponovo aktualizira galerijska tradicija u Zadru koja je sustavno i stručno prezentirana javnosti od 1968. godine.
Od 1995. do danas autorica je više od 30 izložbi, skupnih izložbi, triennala hrvatskog slikarstva Plavi salon i međunarodna triennala fotografije Čovjek i more, biennala mladih umjetnika, retrospektive.
Urednica je (uz Antuna Travirku) knjige 50 godina međunarodne izložbe fotografije Čovjek i more i brojnih kataloga izložbi.
Obzirom da je stalni izložbeni prostor Narodne Galerije u kontinuiranoj građevinskoj obnovi te se zbog lošeg stanja morala zatvoriti 2006. godine, uz povremene izložbe u drugim prostorima Narodnog muzeja Zadar, osmislila je koncepciju novoga galerijskog postava Izbor iz zbirki Galerije umjetnina (od 19. st. do suvremenosti) koji je otvoren 2017. godine.
Kao suradnica sudjelovala je na znanstvenoistraživačkim projektima prof. dr. Vinka Srhoja Likovna umjetnost i likovna kultura 19.i 20. st. u Dalmaciji, 2004.-2006.
Likovna umjetnost i likovna kultura 19., 20. i 21. st. u Dalmaciji, 2008.-2013.
Ljubica Srhoj-Čerina je jedna od pokretačica i autorica tekstova časopisa za književnost i povijest umjetnosti Glasje.

U slobodno vrijeme bavi se planinarstvom i tai chiem.

Napomena: podaci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 1. prosinca 2017. Razgovor vodila i snimila Iva Validžija.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a