HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Biserka Velić

Zvanje prof. hrvatskoga ili srpskog jezika i jugoslavenske književnosti
Stručno zvanje viša kustosica (u mirovini)
Polje djelovanja likovna umjetnost
Uže polje djelovanja kulturna povijest Gospića, Lički likovni anale,
Ustanove Gimnazija u Gospiću,
Muzej Like Gospić
Biserka Velić rođena je 1940. u Kninu. Osnovnu školu pohađala je na otoku Ugljanu i u Šašu (općina Sunja), a gimnaziju u Kninu, Sinju i Gospiću. Nakon završene gimnazije upisala se na Filozofski fakultet u Zagrebu, grupu hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti.
Prvo radno mjesto bilo joj u Sokolcu na Romaniji (BiH), zatim u Gospićkoj gimnaziji, pa SIZ-u kulture Gospić, a potom od 1990. radi u Muzeju Like Gospić kao ravnateljica.
U vrijeme Domovinskog rata radila je na zaštiti i evakuaciji muzejske građe, a nakon rata na saniranju ratnih šteta na zgradi Muzeja Like Gospić i rodnoj kući Nikole Tesle u Smiljanu, te na obnovi tih objekata. Veliku ulogu imala je i u održavanju likovne manifestacije Lički likovni anale u suradnji s Ličko-senjskom županijom i Turističkom zajednicom grada Gospića po čemu je sam Muzej Like Gospić postao vrlo prepoznatljiv.
Autorica je brojnih kataloga izložaba, među ostalima i kataloga Podvelebitska idila Karla Posavca, 1995.; Pisanice s razlogom te spomen - knjige, svojevrsne monografije, Pozdrav iz Gospića, objavljene 1997. u izdanju Muzeja Like Gospić.
Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos u kulturi u vrijeme Domovinskog rata.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 4. listopada 2003. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

Kad je u rujnu počeo rat, kako smo bili više vezani za Rijeku, tada je u Izvrsnom vijeću bio gospodin Franjo Butorac kojemu smo se obratili za pomoć. Tamo smo uspjeli organizirati naš Lički likovni anale koji se održavao svake godine u zadnjem tromjesečju, a 1991. se zbog rata nije mogao održati u Gospiću. Zahvaljujući njemu to je napravljeno u Rijeci. Dakle, održavanje Ličkog likovnog anala jedini je put bilo prekinuto u Gospiću 1991., a već 1992. smo ga, bez obzira na ratne opasnosti, organizirali u Gospiću. Tako da, evo, ove godine će biti 29 godina Ličkog likovnog anala. Oni su meni nudili da građu dovezemo kamionima i da se ta građa izmjesti, ali ja sam razmišljala kuda i kako. Ova zgrada je građena negdje u 17. stoljeću, za vrijeme Vojne krajine, tako da imamo dobar podrum, nema prozora osim s dvorišne strane. Mi smo sve ono što je vrijedno spustili u podrum i tako zaštitili...molili smo Boga...

Iz knjižnice MDC-a