HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Branka Vikić

Zvanje prof. povijesti umjetnosti i arheologije
Znanstveni stupanj dr. humanističkih znanosti
Stručno zvanje znanstvena savjetnica arheološke struke
Polje djelovanja arheologija
Uže polje djelovanja antička naselja, antički lokaliteti u Varaždinskim Toplicama, Ludbregu i antički antički lokaliteti u Varaždinskim Toplicama, Ludbregu i Šćitarjevu, rimska keramička proizvodnja
Ustanove Arheološki muzej u Zagrebu
Branka Vikić rođena je u Sarajevu 1922. godine. Otac joj je bio ministar rudarstva u vladi Cvetković - Maček pa je zbog političkih razloga nakon Drugoga svjetskog rata emigrirao u Boliviju i ondje ostao do smrti. Osnovnu školu pohađala je u Beogradu. Povijest umjetnosti i arheologiju diplomirala je u Zagrebu. Jednu je godinu radila u Zavičajnome muzeju u Tuzli, a od 1947. do 1982. bila je zaposlena u Arheološkome muzeju u Zagrebu.
Najmanje tri desetljeća svoga rada, od 1953., B. Vikić posvetila je proučavanju termalnoga i kultnog kompleksa u Varaždinskim Toplicama, prikupila golem opus pokretne građe kojim je obogaćen fundus antičkih zbirki u Varaždinskim Toplicama i u Arheološkome muzeju u Zagrebu.
Drugo važno mjesto njezina interesa je podravski limes, kojim je u žarište interesa stavila Ludbreg (Iova-Botivo), na kojemu je otkrila tloris utvrđenoga antičkoga grada ispod današnjeg naselja. Istraživala je i rimske vile kod Jalžabeta (villa rustica), osvijetlivši jedno antičko gospodarstvo i njegovo značenje u zaleđu dravskog limesa. Istraživala je i na području čuvene Andautonije.
Doktorirala je s disertacijom Rimska keramička proizvodnja na području Save i Drave od 1.- 4. stoljeća, s osobitim obzirom na proizvodnju glinenih svjetiljki. Objavila je više od stotinu stručnih i znanstvenih radova u kojim je prikazala do tada gotovo nepoznat, antički sloj sjeverozapadne Hrvatske.
Za svoj rad nagrađena je Nagradom grada Zagreba, Priznanjem Arheološkog društva Jugoslavije, priznanjem Muzeja Varaždinskih Toplica te nagradom "Don Frane Bulić" za životno djelo 2001. godine.
Umrla je u Zagrebu početkom 2005. godine u 83. godini.

Napomena: podatci preuzeti iz anketnog upitnika, materijala predanih za Personalni arhiv MDC-a i iz intervjua snimljenog 27. ožujka 2002. Razgovor vodila i snimila Jozefina Dautbegović.

Fotogalerija

Zvučni zapis

Tekst zvučnog zapisa

To je rijetki teren i jako cijenjen zbog toga. Kad smo otkrili Minervu u Minervinu hramu, nismo mogli sebi doći od uzbuđenja i uzrujanosti. Kako nećete! I onda malo dalje najednom nađete i postament, njen postament, samo je bio odbačen. To je publicirao Gorenc, on se bavio plasitkom. Onda sam mu rekla: „Molim te Marcele to moraš lijepo obraditi, to je zaista fenomen da mi nađemo u hramu zakopanu Minervu. Samo je bio oštećen dio, ruka, bio je rastavljen od postamenta. To se moglo restaurirati. Mi smo već poduzeli korake da se to da restaurirati.

Iz knjižnice MDC-a