HR | EN
fraza ključna riječ
ime i/ili prezime ustanova
polja djelovanja mjesto
stručno zvanje zvanje
 

Zdenko Vojnović

Zvanje prof. filozofije
Stručno zvanje kustos
Polje djelovanja knjižničarstvo, kultura stanovanja, stilski namještaj
Uže polje djelovanja muzejska pedagogija, muzeologija
Ustanove Muzej za umjetnost i obrt
Zdenko Vojnović rođen je 1912. u Zagrebu gdje je pohađao osnovnu školu i Prvu klasičnu gimnaziju. Nakon mature upisao se na zagrebački Filozofski fakultet kao student tadašnje XXVII. grupe predmeta. U sklopu prvoga stručnog predmeta upisuje kolegije psihologije, logike i teorije spoznaje te povijesti filozofije, dok su mu u sklopu drugog predmeta kolegiji etika i estetika. Tijekom studija usporedno sluša predavanja iz povijesti umjetnosti. Studij filozofije i estetike završava 1935. S grupom povjesničara umjetnosti pokreće časopis za umjetnička i kulturna pitanja Ars. Kao stipendist francuske Vlade dva je semestra studija proveo u Francuskoj.
Svoju djelatnost u Muzeju za umjetnost i obrt započeo je 1940. u svojstvu knjižničara volontera, a 1941. primljen je u stalni radni odnos. Krajem 1943. položio je stručni ispit za zvanje knjižničara te je postao prvi stručno kvalificirani knjižničar u povijesti MUO-a. Još kao student bio je osvjedočeni ljevičar i djelovao je ilegalno kao član antifašističke grupe pa je početkom 1944. s kolegicom i suprugom Zdenkom Munk otišao u partizane. U travnju 1944. zaroblili su ga pripadnici SS postrojbi i prebačen je u Beč na prisilni rad, a početkom 1945. dospijeva u zatvor Gestapoa, gdje je u vrlo teškom stanju dočekao kraj rata. U lipnju 1945. vraća se u MUO, gdje priprema izložbu "Povijest muzeja za umjetnost i obrt" i stalni tematski postav Zbirke keramike stakla i metala. Godine 1947. stekao je zvanje kustosa. Nastojeći oživotvoriti ideju "živog muzeja" održao je niz predavanja iz muzejske pedagogije, organizirao razne stručne skupove i književne večeri. Najveće Vojnovićevo dostignuće svakako je osnivanje Kolegija muzeologije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu (1950.), a značajnu ulogu ima i u osnivanju udruženja stručnih muzejskih djelatnika. Mjesto direktora MUO-a preuzeo je 12. lipnja 1952.
U jesen 1954. odlazi na bolničko liječenje, gdje je zbog pada pogoršano njegovo zdravstveno stanje i umire u Rijeci u 42. godini. Svoje tekstove objavljivao je u Književniku, Hrvatskoj reviji, Hrvatskom kolu, Arsu, Republici, Kulturnom radniku, Arhitekturi, Historijskom zborniku i Muzeologiji.

Napomena: svi podaci preuzeti iz materijala i tekstova koje je Stanko Staničić (MUO) napisao, priredio i predao MDC-u za Personalni arhiv.

Fotogalerija

Iz knjižnice MDC-a