HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (70)

Sve prinove 05 (2) 1998

International Directory of Arts 1998.

Muenchen, K. G. Saur Verlag, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Treći svezak međunarodnog umjetničkog adresara sadrži abecedni indeks osoba - direktora, kustosa, predsjednika i stručnog muzejskog osoblja te indeks institucija i udruženja. Ovaj svezak je indeks prva dva sveska adresara.

International directory of arts, 1998.

Muenchen, K. G. Saur Verlag, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Međunarodni adresar i abecedni popis (država - mjesto - naziv ustanove) muzeja i javnih galerija, univerziteta, akademija, udruženja. Sadrži telefonske i faks brojeve, adresu i kontakt osobe te je u svome 24. nadopunjenom izdanju još uvijek najrelevantniji adresar za uspostavu stručnih međumuzejskih kontakata.
Karaman, Antun

Josip Škerlj

Dubrovnik, Umjetnička galerija, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Mongrafija o dubrovačkom suvremenom slikaru i pjesniku Josipu Škerlju (r. 1941.). Napisana rukom velikog znalca i pojesničara umjetnosti Antuna Karamana, ilustrirana Škerljevim stihovima i šarenilom reprodukcija njegovih umjetnina, ova monografija poetskog naslova uspjela je u potpunosti predstaviti umjetnički senzibilitet i ocrtati profil umjetnika.
Pelc, Milan

Juraj Julije Klović u grafici

Zagreb, Kabinet grafike HAZU, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Izložba grafike uz 500. obljetnicu rođenja Jurja Julija Klovića (Grižane, 1498. – Rim, 1578.) u organizaciji Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu imala je za cilj predstaviti neistražen dio Klovićevog grafičkog stvaralaštva. Iz grafičkih zbirki Europe i Amerike (Amsterdam, Beč, Berln, Firenca, Milano New York...) sabran je poveći broj grafičkih listova nastalih prema predlošcima J. J. Klovića. U katalogu je otisnut svaki grafički list i popraćen kritičko-znanstvenom obradom autora Mlana Pelca.

Karlovac

Karlovac, Poglavarstvo grada Karlovca; Karlovac, Gradski muzej Karlovac, 1998

Prinova br.: 05 (2) 1998
Reprezentativna monografija o gradu Karlovcu sadrži tekstove: Milan Kruhek - "Opći povijesni razvoj grada 1597. - 1997."; Božidar Kovačević - "Karlovačko gospodarstvo"; Draženka Polović - "Školstvo i kultura grada"; Nikola Albaneže - "Karlovačka graditeljska i likovna baština"; Zdravko Švegar - "Karlovac u hrvatskom sportu"; Marinko Marinović - "Karlovac u Domovinskom ratu 1991. - 1995.". Monografija je popraćena brojnim dokumentarnim fotografijama, faksimilima, nacrtima i crtežima što doprinosi potpunom kulturno-povijesnom prikazu starog grada Karlovca.
Tusun, Marija

Katalog dokumentiranosti ruralnih naselja

Zagreb, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne i, 1997

Prinova br.: 05 (2) 1998
Katalog povijesnih ruralnih naselja ludbreške Podravine drugi je u nizu kataloga koji izrađuje Odjel za prostorno-planske mjere zaštite Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine Ministarstva kulture (1. katalog - ruralna naselja Sisačko-moslavačke županije, 1996.). Katalog je sastavni dio Programa obrade i obnove kulturno-povijesnog nasljeđa ludbreškog kraja koji je 1993. g. izradio Zavod za zaštitu kulturne i prirodne baštine. Obrađeno je 39 naselja koja pripadaju općinama Ludbreg, Donji Martijanec, Sveti Đurđ i Mali Bukovec. Podaci za pojedino naselje obuhvaćaju opće i povijesne podake, podatke o spomeničkom statusu naselja i pojedinih povijesnih građevina te o postojećoj dokumentaciji. Tekst je popraćen kartografskim i slikovnim materijalom.