HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (68)

Sve prinove 19 (2) 2012
Zebec, Vladimir

Trepča - Stari trg

Zagreb, Hrvatski prirodoslovni muzej, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Rezultati višegodišnjeg istraživanja muzejskog savjetnika i vrsnog mineraloga mr. sc. Vladimira Zebeca vezana za najveći europski rudnik olova, cinka i srebra Trepča - Stari trg objavljena su u reprezentativnoj monografiji u izdanju Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Knjiga je podijeljena na dva dijela. Prvi dio - „Minerali rudnika Trepča - Stari trg“ posvećen je rudniku smještenome na planini Kopaonik, nedaleko od kosovskoga grada Mitrovice. Autor daje povijesni opis rudnika i njegovih minerala te najnovije znanstvene spoznaje. Nabrojeno je ukupno 79 mineralnih vrsta dosad zatečenih i determiniranih u paragenezi mineralizacije rudnika u Starom trgu. U knjigu su uvrštena i dva prikaza doktorskih teza (Sabine Strmić Palinkaš i Željke Žigovečki Gobac) vezana upravo za mineralogiju i genezu rudišta Stari trg. Drugi dio knjige donosi „Katalog Mineraloške zbirke Trepča/Stari trg Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja u Zagrebu“. Kataloški popis sadržava 723 jedinice s podacima o nazivu minerala, njegovim dimenzijama i kraćim opisom uzorka. Dio navedenih minerala popraćen je i ilustracijom u boji, a pretežit broj njih objavljen je u prvom dijelu knjige.
Zenzerović, Katarina

Prošlost za budućnost

Pula, Arheološki muzej Istre, 2012

Prinova br.: 19 (2) 2012
Dokumentaristica Arheološkog muzeja Istre (AMI-ja) u Puli Katarina Zenzerović autorica je izložbe i opsežne monografije o bogatoj izložbenoj i izdavačkoj djelatnosti tijekom 110 godina djelovanja Muzeja, od 1902. do 2012. godine. Time je obilježena važna obljetnica AMI-ja, koji se razvio u jednu od najvažnijih kulturnih ustanova na području Istre. Dokumentacija o izložbama prikuplja se, čuva i obrađuje u Dokumentacijskom odjelu Muzeja, koji od 2003. vodi sustavnu dokumentaciju. Popratna publikacija upravo je rezultat višegodišnjeg skupljanja građe koja nije uništena tijekom Drugoga svjetskog rata. Opsežna građa obuhvaćena je popisom 340 stalnih i povremenih izložaba, i to kronološkim slijedom, u poglavljima „Stalne izložbe“, „Povremene (tematske) izložbe“ i „Manje prezentacije arheoloških nalaza i muzejskih tiskovina“. Kronologija je upotpunjena nizom dokumentarnih fotografija, preslika naslovnica izložbenih kataloga i drugih izložbenih publikacija, preslikama izložbenih plakata ili pak napisa iz novina i dnevnog tiska. Popratni je tekst potkrijepljen bogatim bilješkama. U prilozima je bibliografija novinskih tekstova objavljenih o izložbenim događanjima te izabrana literatura. Drugi dio publikacije čini kataloški popis 340 jedinica i 26 muzejskih predmeta. Tekst je napisan usporedno na tri jezika - hrvatskome, talijanskome i engleskome.