HR | EN

1992

Autor/i Batorović, Mato
predmetnice 1992; Hemeroteka; MDC. Hemeroteka (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Bibliografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 23, 1/4 (1992). Str. 178 - 182
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=213476

Sažetak

Izbor anotiranih jedinica iz hemeroteke za 1992. godinu prema temama: djelatnost UNESCO-a i međunarodnih udruženja; zaštita kulturnih dobara; novi muzeji i postavi; krađe muzejskih predmeta (Cavtat, Drniš, Vukovar, Seusovo blago)    Datum zadnjeg ažuriranja: 29. svibnja 2022.