HR | EN

1968

predmetnice Muzejsko zakonodavstvo; 1968
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija (Zagreb).- , 7 (1968). Str. 42 - 47
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=154735    Datum zadnjeg ažuriranja: 30. rujna 2022.