HR | EN

2011.-2012.

Autor/i Jakšić, Jasna
napomena Bibliograf. bilješke uz tekst.- Summary
predmetnice Digitalizacija; Digitalizacija ideja (projekt)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija.- , 48/49 (2011.-2012.). Str. 291 - 294
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164868

Sažetak

Tekst izlaganje sa simpozija "Knjiga u muzeju - KUM" (Zagreb, Muzej Mimara, 5. i 6. listopada 2011.) održanoga u organizaciji MDC-a povodom 30. izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija    Datum zadnjeg ažuriranja: 27. rujna 2021.