HR | EN

1979

predmetnice 1979; Muzejski savjet Hrvatske,
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 10, 4 (1979). Str. 116 - 119
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215210    Datum zadnjeg ažuriranja: 11. kolovoza 2020.