HR | EN

2011.-2012.

Autor/i Živković, Daniela; Tot, Marko; Šalamon-Cindori, Breza
napomena Bibliograf. bilješke ispod teksta.- Bibliografija.- Summary.
predmetnice Muzejske publikacije; Muzejska izdavačka djelatnost; Elektroničke publikacije
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija.- , 48/49 (2011.-2012.). Str. 285 - 290
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164867

Sažetak

Tekst izlaganje sa simpozija "Knjiga u muzeju - KUM" (Zagreb, Muzej Mimara, 5. i 6. listopada 2011.) održanoga u organizaciji MDC-a povodom 30. izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija    Datum zadnjeg ažuriranja: 20. rujna 2021.