HR | EN

1976

predmetnice Zagreb
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Prikaz knjige
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 7, 3/4 (1976). Str. 89 - 91
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215653    Datum zadnjeg ažuriranja: 20. rujna 2020.