HR | EN

Zagreb, Muzejski dokumentacioni centar, 1975

Autor/i Bauer, Antun [urednik]
numerički podaci God. 10, br. 17, 18, 19 (1975.)
materijalni opis 3 sv. ; 29 cm
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Muzeologija

Sažetak

Tema brojeva 17 i 18: Referati VIII. kongresa Saveza muzejskih društava Jugoslavije, Pula 26.05. - 28.05. 1975. Tema broja 19: Simpozij o muzejskoj djelatnosti u Slavoniji, Slavonska Požega, 10.11.-11.11. 1975.

SadržajDatum zadnjeg ažuriranja: 05. veljače 2023.