HR | EN

Zagreb, Muzejski dokumentacioni centar, 1970

Autor/i Bauer, Antun [urednik]
numerički podaci God. 6, br. 8, 9, 10 (1970)
materijalni opis 3 sv. ; 29 cm
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Muzeologija

Sažetak

Tema broja 8: Pojam muzeologije ; Temelji opće muzeologije / Zbynek Stranski; Tema broja 9: Valorizacija i kategorizacija spomenika kulture; Tema broja 10: Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o muzejima

SadržajDatum zadnjeg ažuriranja: 28. rujna 2023.