HR | EN

2011.-2012.

Autor/i Saračević-Wuerth, Ranka
napomena Summary
predmetnice kulturno dobro; Knjižnična građa; Knjižna baština
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija.- , 48/49 (2011.-2012.). Str. 27 - 30
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164822

Sažetak

Tekst izlaganje sa simpozija "Knjiga u muzeju - KUM" (Zagreb, Muzej MImara, 5. i 6. listopada 2011.) održanoga u organizaciji MDC-a povodom 30. izložbe izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija    Datum zadnjeg ažuriranja: 20. rujna 2021.