HR | EN

Osijek, Muzej Slavonije, 1942-

numerički podaci Br.1(1942)-
materijalni opis sv.
napomena Od br.1(1942) urednik: Josip Boesendorfer; od br.4(1954): Danica Pinterović; br.9/10(1965): Danica Pinterović, Marija Malbaša, Emil Spajić; od br.11(1967): Danica Pinterović, Marija Malbaša; br.13(1971): Emil Spajić; od br.14/15(1973/1975): Nikola Kosanović; br.17(1979): Vesna Burić; br.18/19(1987): Mirko Bulat; br.20(1989): Živko Sekulić; br.21=1991(1995): Vesna Burić.- Br.1(1947) izdavač: Hrvatski državni muzej u Osijeku; od br.2/3(1948): Muzej Slavonije u Osijeku; br.12(1969): Muzej Slavonije : Međuakademijski odbor za istraživanje limesa u SFR Jugoslaviji; od br.13(1970): Muzej Slavonije Osijek; br.24/25=1996/1999(2001): Muzej Slavonije Osijek : Grafika; od br.26(2002): Muzej Slavonije Osijek.
isbn / issn 0473-4882
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Časopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržava
Osječki zbornik 35 (2019)
Osječki zbornik 34 (2018)
Osječki zbornik 33 (2016)
Osječki zbornik 31/32 (2013-2015)
Osječki zbornik 30
Osječki zbornik
Osječki zbornik
Osječki zbornik 27
Osječki zbornik 26
Osječki zbornik 24-25
Osječki zbornik 22/23
Osječki zbornik 21
Osječki zbornik 20
Osječki zbornik 18/19
Osječki zbornik 17
Osječki zbornik 16
Osječki zbornik 14/15
Osječki zbornik 13
Osječki zbornik 12
Osječki zbornik 11
Osječki zbornik 9/10
Osječki zbornik 8
Osječki zbornik 7
Osječki zbornik 6
Osječki zbornik 5
Osječki zbornik 4
Osječki zbornik 2/3
Osječki zbornik 1    Datum zadnjeg ažuriranja: 28. listopada 2020.