HR | EN

1977

predmetnice 1977.; Muzejski savjet Hrvatske,
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 8, 2 (1977). Str. 37 - 39
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215530    Datum zadnjeg ažuriranja: 10. kolovoza 2020.