HR | EN

1977

predmetnice Muzeološko obrazovanje i usavršavanje; MDC. Knjižnica (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Bibliografija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 8, 1 (1977). Str. 64 - 67
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215559    Datum zadnjeg ažuriranja: 21. rujna 2020.