HR | EN

1988

predmetnice 1988; Dokumentacijski centar ICOM-UNESCO (Paris),
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 19, 3/4 (1988). Str. 130 -
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=214014    Datum zadnjeg ažuriranja: 22. rujna 2020.