HR | EN

1976

Autor/i Maroević, Ivo
napomena Summary.
predmetnice Konzervacija; Muzeološke publikacije
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija (Zagreb).- , 20 (1976). Str. 136 - 149
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145248

Sažetak

Predavanje sa III. savjetovanja o naučnim publikacijama na nacionalnom i internacionalnom planu, održano u Zagrebu 21. listopada 1976. god.    Datum zadnjeg ažuriranja: 16. kolovoza 2022.