HR | EN

1993

Autor/i Maroević, Igor
napomena Summary
predmetnice Muzeološko obrazovanje i usavršavanje; Zaštita kulturne baštine; 1993
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 24, 1/4 (1993). Str. 150 - 153
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=213246

Sažetak

Autor problematizira potrebu školovanog kadra za uspjeh zaštite i restauriranja objekata kulturnog nasljeđa    Datum zadnjeg ažuriranja: 07. srpnja 2022.