HR | EN

1976.

Autor/i Georgievski, Kuzman
napomena Summary.
predmetnice Muzeji, galerije i zbirke; Makedonija
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija (Zagreb).- , 20 (1976.). Str. 69 - 98
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145242

Sažetak

Referat održan na 8. kongresu Saveza muzejskih društava Jugoslavije u Puli, svibnja 1975.    Datum zadnjeg ažuriranja: 28. studenog 2022.