HR | EN

2020

Autor/i Horjan, Goranka
napomena Bilješke.- Literatura.- Prilozi.- Summary.
predmetnice Upravljanje; Muzej, nacionalni; Strateško planiranje
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izvorni znanstveni rad
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija.- , 57 (2020). Str. 3 - 240
puni tekst https://hrcak.srce.hr/261827

Sažetak

Analizom nacionalnih strategija u području kulture koje uključuju muzejsku djelatnost uspostavljen je kontekst u okviru kojega su se analizirali strateški planovi osnivača nacionalnih muzeja, a to su Ministarstvo kulture za muzeje kojima je osnivač država te Grad Zagreb za nacionalne muzeje prve razine matičnosti. Analizirani su strateški planovi 27 nacionalnih muzeja, koji su bili predmet doktorskog rada, te je polustrukturiranim intervjuom provedena anketa među nacionalnim muzejima kojom su ispitani svi aspekti povezani s njihovom provedbom strateškog planiranja. Analizirana je i evaluacija strateških planova nacionalnih muzeja koju je provelo Ministarstvo kulture. Ispitana su stajališta osnivača, dakle Ministarstva kulture i Grada Zagreba, o primjeni strateškog planiranja u muzejima i vrednovanju strateških planova nacionalnih muzeja.    Datum zadnjeg ažuriranja: 03. veljače 2023.