HR | EN

1976

predmetnice Štrigova; Muzejska zbirka (Štrigova),
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica museologica (Zagreb).- 7, 1/2 (1976). Str. 92 - 93
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=215672    Datum zadnjeg ažuriranja: 12. srpnja 2020.