HR | EN

1992.

napomena Kazalo naziva
predmetnice Klasifikacija
Medij Tiskana građa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Bulletin o informatizaciji muzejske djelatnosti Hrvatske.- , 3/4 (1992.). Str. 13 - 97    Datum zadnjeg ažuriranja: 15. srpnja 2020.