HR | EN
fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja kataloga knjižnice (967)

Autor bauer antun
Bauer, Antun [urednik]

ČASOPISI : 1906.-1941

Zagreb, Antun Bauer, s.a.
Bauer, Antun [urednik]

ČASOPISI : 1906.-1941

Zagreb, Antun Bauer, s.a.
materijalni opis (124) str. ; 30 cm
napomena Podatak na naslovnici: Izdano u rukopisu.- Rukopis izrađen 1950-ih.- Kazalo.- Knjiga bez naslovnice.
predmetnice Prosvjeta (časopis); Suvremenik (časopis); Hrvatska revija (časopis)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Bibliografija članaka, Rukopis
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke
Knjiga sadrži bibliografiju članaka iz časopisa: Savremenik (1906.-1941.), Prosvjeta (1911.-1913.), Hrvatska revija (1928.-1941.). Kazalom (stručnim i predmetnim) popraćene su samo bibliografske jedinice iz časopisa Hrvatska revija.
Bauer, Antun [urednik]

ČASOPISI : IV.1

Zagreb, Antun Bauer, s.a.
Bauer, Antun [urednik]

ČASOPISI : IV.1

Zagreb, Antun Bauer, s.a.
materijalni opis 301 str. ; 30 cm
napomena Izdano u rukopisu 1950-ih.
predmetnice Katolički list (časopis); Die Drau (časopis); Vienac (časopis); Glasnik društva za umjetnost i obrt (časopis)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Bibliografija članaka
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke
Knjiga IV.1 obuhvaća bibliografiju članaka iz časopisa: Katoločki list (1849-1910), Die Drau (1867-1910), Vienac (1869-1910)
Bauer, Antun [urednik]

ČASOPISI : IV.2

Zagreb, Antun Bauer, s.a.
Bauer, Antun [urednik]

ČASOPISI : IV.2

Zagreb, Antun Bauer, s.a.
materijalni opis 305-503 str. ; 30 cm
napomena Izdano u rukopisu 1950-ih.- Kazalo.
predmetnice Glasnik društva za umjetnost i obrt (časopis); Nada (časopis)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Bibliografija članaka
Lokacija Knjižnica MDC-a
Sadržan u Bibliografija i građa za umjetnost i srodne struke
Knjiga IV.2 obuhvaća bibliografiju članaka iz časopisa: Glasnik za umjetnost i obrt (1886-1888), Nada (1895-1903). Ovaj svezak sadrži zajedničko kazalo za knjige IV.1 i IV.2
Bauer, Antun [urednik]

DEKLARACIJA O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA U SLUČAJU ORUŽANOG SUKOBA. PREDLOG KONVENCIJE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA U SLUČAJU ORUŽANOG SUKOBA

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.
materijalni opis 65 listova; 30 cm
predmetnice Zaštita kulturne baštine; Muzejsko zakonodavstvo
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis
Lokacija Spremište
Svezak donosi tekst Deklaracije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba i prijedlog teksta Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanoga sukoba usvojenoga 14. svibnja 1954. g., a koji je za Republiku Hrvatsku na snazi od 8. listopada 1991.g. (Narodne novine, 12/93, 6/02).
Bauer, Antun

DEMETROPOLIZACIJA U KULTURI - U MUZEJSKOJ SLUŽBI I DJELATNOSTI

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.

DEMETROPOLIZACIJA U KULTURI - U MUZEJSKOJ SLUŽBI I DJELATNOSTI

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.
materijalni opis 49 listova; 32 cm
predmetnice Muzeološki problemi
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis
Lokacija Spremište

DJELA KIPARA ANTUNA AUGUSTINČIĆA U GIPSOTEKI : pitanje vlasništva

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.
materijalni opis 12 listova; 32 cm
predmetnice Augustinčić, Antun; Gliptoteka HAZU (Zagreb), ; Podrijetlo predmeta
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis
Lokacija Spremište
Bauer, Antun [urednik]

DOKUMENTI O OSNIVANJU NARODNIH MUZEJA U ZAGREBU

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.
Bauer, Antun [urednik]

DOKUMENTI O OSNIVANJU NARODNIH MUZEJA U ZAGREBU

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.
materijalni opis (18) listova; 29 cm
predmetnice Zagreb; Povijest muzeja; Arhivsko gradivo; 1866.; Narodni muzej (Zagreb), ; HAZU (Zagreb),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis
Lokacija Spremište
Na naslovnoj stranici navodi se da je svezak uredio Antun Bauer iz Arhiva Ivice Sudnika u Samoboru. Donosi prijepis teksta: „Pravila Jugoslavenske akademije znanosti i umietnosti i Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu“ (1866.), „Naputak kako se imaju iztraživati, sakupljati i čuvati starine u Hrvatskoj i Slavoniji“, „Promemorij o starinama u Hrvatskoj i Slavoniji izradjen Družtvom za povjest i starine Jugoslavenah u Zagrebu“ (1873.), dopis Trgovačko-obrtničke komore iz 1898. Poglavarstvu trgovišta u Samoboru, „Osnovna pravila za Hrvatski trgovačko-obrtni muzej“ (1898.).
Bauer, Antun [urednik]

INVENTAR MUZEJA BRAĆE HRVATSKOG ZMAJA U OZLJU : (inventar iz god.1937.)

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.
Bauer, Antun [urednik]

INVENTAR MUZEJA BRAĆE HRVATSKOG ZMAJA U OZLJU : (inventar iz god.1937.)

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.
materijalni opis 82 lista; 30 cm
predmetnice Braća hrvatskog zmaja (Zagreb), ; Ozalj; Muzej Braće hrvatskog zmaja (Ozalj),
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Katalog muzejske zbirke, Rukopis
Lokacija Spremište
Popisana je sva građa Muzeja Braće hrvatskog zmaja u gradu Ozlju iz 1937.g. Popis sadrži tri stupca :u kojima su navedeni redni broj, naziv predmeta i „način tečenja“ (tj. način nabave) predmeta. Uz naziv predmeta navedena je i njegova vrsta, autor, godina izrade, tehnika i eventualno kraći opis. U načinu nabave najčešći je oblik „dar“ a jedno od češće spominjanih imena je E. Laszowski. Popisano je 950 jedinica. Nema podatka o sastavljaču popisa.
Bauer, Antun

INVENTIRANJE NUMIZMATIKE

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.

INVENTIRANJE NUMIZMATIKE

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.
materijalni opis 10, <2> lista; 32 cm
napomena Tekst sadrži rukopisne bilješke.- U prilozima, na dva lista otisci kovanica.
predmetnice Numizmatika; Dokumentiranje; Inventarizacija
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis
Lokacija Spremište

KAKO SAM DOŠAO U POSJED TAKOVE KOLEKCIJE LACKOVIĆEVIH CRTEŽA I GRAFIKA AUTORIZIRANIH KOLORIRANIH I LACKOVIĆEVIH SLIKA : pitanje koje mi je bilo postavljeno nekoliko puta...

Zagreb, Vlast. nakl., s.a.
materijalni opis 8 listova; 31 cm
predmetnice Lacković Croata, Ivan; Kolekcionarstvo; Privatna zbirka
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Rukopis
Lokacija Spremište