HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (3)

Autor Grbić Frana
Naslov Serge Glumac
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1996.
Naslov Slavko Šohaj
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1995.
Naslov Šohaj Slavko
Izdavač Kabinet grafike HAZU
Godina 1995.