HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (13)

Muzej/izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2001.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2001.
Naslov Ivo Vučetić
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2001.
Naslov Marin
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2001.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2001.
Naslov Darko Šoša
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 2000.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 1999.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 1999.
Naslov Kinert
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Godina 1999.
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Naslov Ivo Dulčić
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara
Izdavač Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara