HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (6)

Tema šuma
Izdavač Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Godina 2006.
Naslov Trebotić
Izdavač Galerija umjetnina
Godina 2000.
Naslov Trebotić
Izdavač Galerija Forum
Godina 1980.
Naslov Trebotić
Izdavač Galerija Lotrščak
Godina 1976.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 1967.
Naslov Trebotić
Izdavač Galerija Capra