HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (393)

Tema povijest
Izdavač Pomorski i povijesni muzej
Godina 1971.
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1971.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1971.
Izdavač Muzej grada Šibenika
Godina 1971.
Izdavač Muzej grada Šibenika; Skupština opštine Šibenik
Godina 1970.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 1967.
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1967.
Izdavač Gradski muzej Karlovac
Godina 1965.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 1964.
Izdavač Općinski odbor SSRNJ
Godina 1963.
Godina 1961.
Naslov Pavao Stoss
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske
Godina 1956.
Izdavač Muzej grada Zagreba
Godina 1949.
Izdavač Povijesni muzej Hrvatske; Arhiv Hrvatske
Godina 1573.
Izdavač Muzej grada Splita
Izdavač Gradski muzej Virovitica
Izdavač Grad Kutina
Izdavač Muzej grada Rijeke