HR | EN

PRONAĐI PLAKAT

fraza ključna riječ
autor muzej/izdavač
godina mjesto
naslov tema
 
 
Zbirke, fondovi Zbirka muzejskih plakata

Rezultati pretraživanja (6)

Tema narodna baština
Naslov Lili Gluić
Izdavač Muzej grada Trogira
Godina 2003.
Naslov Lili Gluić
Izdavač Muzej hvarske baštine
Godina 2002.
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja Muzej "Staro selo"
Godina 1996.
Izdavač Zbirka Bauer i Galerija umjetnina
Godina 1970.
Izdavač Muzej seljačkih buna
Izdavač Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej "Staro selo" Kumrovec